Date

Scg Active Flow

❄️ไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไป อยู่สบายได้ในทุกฤดู🏡

ด้วย SCG Active AIRflow TM System โดยติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆของบ้าน เป็นระบบแก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว ระบายและถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของบ้านที่สะสมความร้อนระหว่างวันมากที่สุด

หลักการทำงาน
1. เติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้านด้วย Intake Air Grille ช่องเติมอากาศติดผนัง ให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทอย่างสม่ำเสมอ มีFilter ป้องกันแมลงและฝุ่น
2. Ceiling Ventilator – CV ชุดระบายอากาศฝ้าเพด้านเร่งระบายอากาศภายในบ้าน เข้าสู่โถงหลังคา
3. Smart Roof Tile Ventilator เร่งระบายความร้อนภายในโถงหลังคา ให้บ้านระบายความร้อนตลอดเวลา
ประโยชน์
✅สร้างลมธรรมชาติภายในบ้าน ด้วยการนำอากาศใหม่เข้ามา พร้อมถ่ายเทอากาศร้อนที่สะสมอยู่ภายในบ้านออกสู่ภายนอก ผ่านทางหลังคา
✅ช่วยลดอุณหภูมิในตัวบ้านลง 2-5 องศา และใต้โถงหลังคา 10-15 องศา*​
✅ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลงได้เฉลี่ย 10% จากอุณหภูมิตั้งต้นที่ลดลง ​
✅สร้างอากาศหมุนเวียนสม่ำเสมอ ลดความชื้นสะสมภายในบ้าน สาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อรา ซึ่งมักพบกับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง​
✅กรองแมลงและฝุ่น ที่อาจมากับการนำอากาศภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน ​
 
🔥จบปัญหาบ้านร้อน อบอ้าวให้หายจริง👍🏻

Share :

More
articles