Date

บ้านโมเดิร์น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชัดเจน

บ้านโมเดิร์น นั้นจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ที่ตัวอาคารที่ทรงเหลี่ยมชัดเจน

โดยยึดถือความเรียบง่ายของตัวอาคาร และวัสดุที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเส้นสายลายเรขาคณิต เช่น เส้นตรงของผนังระแนงไม้, กรอบหน้าต่างรูปทรงสีเหลี่ยมบานใหญ่

ถึงแม้บ้านสไตล์โมเดิร์นจะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกซึ่ง อยู่ในเขตเมืองหนาว แต่เมื่อต้องนำมาสร้างในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตเมืองร้อนชื้นนั้น ทางทีมงานจึงมีการออกแบบประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในบ้านเรามากขึ้น เพื่อใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆนอกตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น ของ Home Master ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านที่ชื่นชอบแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นได้มีแบบบ้านที่มี รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นประโยชน์ใช้สอย และมีราคาที่สามารถจัดหาได้

Share :

More
articles